Wat doet Oppasjuf?

Veel kinderen kunnen wat extra hulp bij hun schoolwerk gebruiken, zonder dat ze remedial teaching nodig hebben. De leerkrachten vragen ouders in dat geval om thuis te oefenen met hun kinderen. ’s Middags kunnen ouders vaak nog niet helpen, omdat ze aan het werk zijn. De schoolzaken moeten daarom tot na het eten wachten, wanneer kinderen moe zijn en zich moeten kunnen ontspannen voordat ze naar bed gaan. Het zou beter zijn om op dat moment quality-time te hebben als gezin.

Oppasjuf komt na schooltijd aan huis om in groepjes van 2 tot 6 kinderen met het schoolwerk aan de slag te gaan. Zo is de opvang voor de kinderen geregeld en het schoolwerk klaar als de ouders thuiskomen. De groepssamenstelling kan bestaan uit kinderen van één gezin, maar ook uit kinderen van meerdere gezinnen. De leeftijden en niveaus kunnen variëren en niet iedereen hoeft op hetzelfde moment hetzelfde werk te doen.

In overleg met kinderen, ouders en de leerkrachten van de kinderen op school, wordt er gekeken naar de behoefte van het moment. De ene middag kunnen we met het maken van een spreekbeurt of werkstuk bezig zijn, terwijl we een andere middag aan de slag gaat met het oefenen van staartdelingen en spellingsregels. Oppasjuf helpt ook bij het maken, leren en overhoren van huiswerk. Doordat er overleg met de leerkrachten plaatsvindt, kan de hulpbehoefte vanuit school kenbaar gemaakt worden.
Als het schoolwerk klaar is, kunnen er andere activiteiten gedaan worden. Binnen deze activiteiten wordt spelend leren ingebouwd.
Voorbeelden: Bij het bakken van koekjes of maken van smoothies werken we aan gewicht, inhoud en de digitale en analoge klokken. Tijdens het (voor)lezen nemen we aspecten van begrijpend lezen door. Als we hutten gaan bouwen werken we o.a. aan het ruimtelijk inzicht, meten en afstand. Zo is een kind ook op die momenten volop aan het leren, maar op een speelse manier.

Omdat Oppasjuf het sociale aspect, samenwerken en leren van en met elkaar hoog in het vaandel heeft staan, besteden we hier veel aandacht aan. We starten de middag met de vraag: ‘wat vind je lastig en waar heb je hulp bij nodig?’ Meestal is dit vooraf al met ouders een leerkrachten afgestemd, maar het is belangrijk dat de kinderen dit zelf ook kunnen verwoorden. Zo is voor hen duidelijk waar ze aan gaan werken. We sluiten af met een complimentenrondje aan elkaar. Om goede resultaten te behalen, moeten de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen in het groepje waarin we werken. Respect voor elkaar en openheid naar elkaar toe, is daarbij erg belangrijk.
Zie hiervoor ook de speerpunten die Oppasjuf hanteert.

Bij Oppasjuf werken leerkrachten met ervaring binnen alle groepen van de basisschool. Ze zijn goed op de hoogte van de leerlijnen en lesmethodes van alle vakken die horen bij groep 1 t/m 8. Kinderen ‘leren leren’ dus van ervaren leerkrachten, die weten wat er in hun huidige leerjaar en de leerjaren erna verwacht wordt. Door de flexibiliteit die Oppasjuf heeft, is er een geheel eigen programma te maken per groep en per dag, maar ook per individueel kind.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak voor een intake gesprek, kunt u contact opnemen met Oppasjuf via janneke@oppasjuf.nl of 06-12922751.

“Omdat Oppasjuf het sociale aspect, samenwerken en leren van en met elkaar hoog in het vaandel heeft staan, besteden we hier veel aandacht aan.”

“Door de flexibiliteit die Oppasjuf heeft, is er een geheel eigen programma te maken per groep en per dag, maar ook per individueel kind.”