Hieronder staan de speerpunten die Oppasjuf hanteert. Alle punten gelden op zowel cognitief als sociaal gebied. Door deze speerpunten te hanteren, creëren we onderling een veilige sfeer. Dit is de belangrijkste voorwaarde om goede resultaten te behalen.

h

We ‘leren leren’

N

We leren ons in te zetten om resultaat te behalen.

L

We (her)kennen onze sterke- en ontwikkelpunten. We leren gebruik te maken van de sterke punten en te werken aan de ontwikkelpunten.

u

We durven hulp te vragen.

We hebben vertrouwen in onszelf. Alleen dan kun je het beste uit jezelf halen.

We gunnen elkaar geluksmomenten en mogen ook genieten van onze eigen geluksmomenten.

We mogen trots zijn op onszelf en zijn het ook op een ander.

We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en onze eigen resultaten. Hier hoort ook hulp vragen bij.

w

We zijn open en eerlijk naar elkaar en onszelf toe en leren van onze fouten.

r

We maken elkaar geen verwijten, maar helpen elkaar het een volgende keer anders te doen.